سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


عشق نهان

اگر غیر از خدا کسی یا چیزی وجود داشت ،
 آنگاه ذات هستی دیگر یگانه نبود.
هیاهوها را بخوابان !
آهنگ یگانگی هستی را خواهی شنید ...
آهنگ یگانگی هستی ، زمزمه زنده ی خداست ،
که در گنبد جان تو می پیچد ...
دل یخ زده ات را در آفتاب اشراق بگذار ،  آب شو ! 
 آنگاه با نفس های خدا جاری شو ...
بدین سان چشمی شو برای خدا تا با آن ببیند؛
گوشی شو برای خدا تا با آن بشنود؛
دلی شو برای خدا تا با آن مهربورزد ...
خدایی شو ، خدا شو !
بگذار خدا خود را با تو ببیند ،
بگذار خدا با خود ببیند ...


نوشته شده در دوشنبه 89/7/19ساعت 7:2 عصر توسط حسن نظرات ( ) |


عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش
را با جدائی به سرانجام رسانی .
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است .
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،
بلکه گذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانت جاری است.
عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست،
بلکه یخ بستن وجود آدم ها و بستن چشمها است


نوشته شده در دوشنبه 89/7/19ساعت 11:20 صبح توسط حسن نظرات ( ) |


لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد
لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار
لمس کن لحظه هایم را
تویی که نمی دانی من که هستم
لمس کن این با تو نبودن ها را
لمس کن


نوشته شده در دوشنبه 89/7/19ساعت 10:46 صبح توسط حسن نظرات ( ) |


<      1   2      

Design By : Pars Skin